Slavnostní předávání Slabikáře v prvních třídách

Slavnostní předávání Slabikáře v prvních třídách

U prvňáčků dojde po naučení samohlásek, pár písmenek a po přečtení Živé abecedy k velkému zlomu – uvědomělému čtení krátkých vět.

A taky ke slavnostnímu pasování do řádu malého čtenáře a předávání prvního Slabikáře.

Cesta na Slabikářov je ale trnitá, plná nejrůznějších úkolů z matematiky, čtení a psaní. Za správně provedené úkoly dostávají děti klíč k vysvobození zakleté princezny. A pak už hurá na hrad! Po kamenech se správně přečtenými slabikami se dostáváme na hrad a Slabikář je náš!!! Jupí, tak ať nás to čtení stále baví!

                                                                                                              Mgr. Darja Konečná