Slavnostní předávání Slabikáře

Slavnostní předávání Slabikáře

Úterý 20. listopadu byl pro žáky prvních tříd slavnostní den. Dostávali totiž svůj první Slabikář.

Nejdříve ale předvedli, jak umí číst písmena, slabiky, slova a jednoduché věty. Za každý splněný úkol získali klíč, který odemyká jeden ze šesti zámků začarovaného hradu Slabikářov. Vysvobozená princezna všechny žáky pasovala do řádu čtenářů a předala jim pamětní list a Slabikář. Pro všechny prvňáčky to byl opravdu velký zážitek a už teď se moc těší, jak z něj budou ve škole i doma předčítat.

                                                                                                       Mgr. Hana Strnadová