Slavičánek na Valašském kumštování

Slavičánek na Valašském kumštování

V pátek 23. března se děti ze Slavičánku představily na Valašském kumštování.

Nejmladší tanečníci představili své zbrusu nové pásmo „ Škola“ a starší děti ze souboru zaujaly publikum

pásmem „Na pastvě“. Věříme, že také Slavičánek přispěl svou troškou k příjemné předvelikonoční atmosféře.

                                                                                                                        Mgr. Miroslava Zálešáková