Školní stravování

Školní stravování

Školní jídelna oznamuje, že i nadále bude poskytovat školní stravování pro žáky na distanční výuce jako doposud. Oběd je možné vyzvednout u okýnka a přeložit na vyhrazeném místě do vlastního jídlonosiče. Kontakt: 733133458, paní Hrabinová, vedoucí stravování