Školní ples

Školní ples

Tradiční polonézou absolventů tanečního kurzu byl zahájen ples ZŠ Vlára. Ve spolupráci se Sdružením rodičů jej zajistili sami pedagogové. Výtěžek plesu ve výši 30 tisíc Kč použije sdružení na podporu aktivit školy. Děkujeme rodičům za spolupráci a především všem sponzorům tomboly za přízeň.              

                                                                                                                       Za organizátory Ivana Bartošová