Školní kolo recitační soutěže na 2.stupni

Školní kolo recitační soutěže na 2.stupni

19. února 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže ve 3. a 4. kategorii, na kterou se pilně připravovalo 43 žáků naší školy.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu, nicméně porotu nejvíce zaujal projev těchto žáků:
Ve 3. kategorii:

velké pochvaly: Adéla Ondrašicová ze 6. C a Barbora Fojtíková ze 6. A

3. místo: Tomáš Janšta ze 7. C

2. místo: Soňa Žáčková ze 7. C

1. místo: Magdalena Borová ze 6. C

Ve 4. kategorii:

3. místo: Natálie Bothová z 8. A a Lucie Vránová z 8. B

2. místo: Eliška Manová z 8. B

1. místo: Adéla Vaňková z 8. C 

Všem umístěným gratulujeme a prvním dvěma z každé kategorie přejeme hodně štěstí do okrskového kola recitační soutěže.

                                                                                                                            Mgr. Ludmila Jandíková