Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Dne 9.2.2023 se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže žáků 6. – 9. ročníku. Všem recitátorům patří velká pochvala.

Mezi opravdu nejlepší patří tito žáci:

Ve 3.kategorii se umístili

na 1.místě Kateřina Tenglová ze 7.C třídy,

na 2.místě Sára Pešková ze 6.D a

na 3.místě Anežka Fojtíková ze 6.A,

 Ve 4.kategorii

na 1.místě Karolína Kašparová z 8.A třídy,

na 2.místě Vanessa Švachová z 8.B a

na 3.místě Robin Cuřín z 9.A.

 

První dva z každé kategorie postoupí do okrskového kola, proto jim přejeme i nadále hodně úspěchů.

                                                                                     Mgr. Ludmila Jandíková