Seznamovací besedy ve Školním informačním centru a ve Školním klubu

Seznamovací besedy ve Školním informačním centru a ve Školním klubu

V měsíci září navštívili žáci 5. a 6. ročníků Školní informační centrum (ŠIC), kde byli informováni o návštěvním provozu od 7:00 hod před vyučováním a do 14:00 hod po vyučování.

 Dále byli seznámeni s bohatou nabídkou knih a časopisů k výpůjčce, o využití PC k vyhledávání informací do výuky a možnosti kopírování a tisku zdarma. Ve druhé části besedy si žáci přešli prohlédnout prostory školního klubu, které se nacházejí na dřevěném pavilonu. Byly jim také představeny zájmové kroužky, jejichž činnost se rozběhne od měsíce října.
Jsme rády, že po informačních besedách žáci často návštěvují ŠIC, i za to, že je oslovila nabídka zájmových kroužků, do kterých se v hojném počtu přihlašovali.
                                                                Mgr. Hana Majeriková, Mgr. Lenka Tomečkov, Mgr. Marcela Šmotková