Šesťáci na besedě v městské knihovně

Šesťáci na besedě v městské knihovně

Již tradičně v březnu navštěvují žáci 6. ročníku Městskou knihovnu Slavičín. Paní knihovnice si pro žáky připravila bedesu na téma Pověsti, kde jim vyprávěla, četla a nechala je vyzkoušet kroj.