Seiferos – ukázka výcviku dravců a sov

Seiferos – ukázka výcviku dravců a sov

V pátek 10. června 2022 zavítali ornitologové ze společnosti Seiferos do Slavičína a na fotbalovém hřišti se mohli žáci základní školy Vlára seznámit s běžnými druhy, i s těmi, které jsou již na pokraji vyhubení, dále se dozvědět mnoho zajímavostí o jejich životě, chování a výchově i o možnostech ochrany.

Draví ptáci jsou k vidění většinou pouze vysoko v oblacích a nyní měli žáci možnost si zblízka prohlédnout druhy, jako jsou například: orel královský, orel bělohlavý, poštolka, raroh, sup bělohlavý, káně, jestřáb, krahujec, luňák, krkavec, kalous ušatý, puštík obecný, sýček, výr velký…

Akce začala poutavou přednáškou o životě každého druhu, která byla obohacena o vtipné historky, které se dají spolu s dravci zažít. Následovaly atraktivní letové ukázky, kde si žáci některé poznatky mohli prakticky ověřit a dále mohli obdivovat letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu. Odměnou vybraným žákům byl přílet dravce na jejich ruku, což byl zážitek jak pro malé tak i velké. Žákům se dopoledne strávené s dravci i ornitology velmi líbilo, bylo nejen vítaným zpestřením hodin přírodopisu ale i motivací, jak chránit zdravé dravce nebo dokázat pomoci zraněným.

Mgr. Vendula Urbaníková