“ROZDÁVÁME VÁNOČNÍ RADOST SENIORŮM.“

“ROZDÁVÁME VÁNOČNÍ RADOST SENIORŮM.“

V době předvánoční se žáci 5. ročníku naší školy zapojili do miniprojektu “ROZDÁVÁME VÁNOČNÍ RADOST SENIORŮM.“ V rámci výuky se žáci s třídními učiteli zaměřili na empatii a porozumění v rámci mezigeneračních vztahů.

Již žáci tohoto věku si plně uvědomovali důležitost trávení svátků s rodinou, přáteli a blízkými. Stejně tak se zamýšleli nad problematikou možnosti pomoci ostatním. Společně jsme si uvědomovali, že jednotlivé generace se od sebe vzájemně mohou mnohému naučit. Při společných debatách pak žáci uvedli velkou škálu variant, jak můžeme obdarovat člověka jinak než hmotně. Výstupem byly personalizované dopisy pro klienty Domova pro seniory Loučka, které děti tvořily na základě přeposlaných charakteristik jednotlivých klientů zařízení. Tyto dopisy se nesly v duchu motta: Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu…

Klienty domova tato přání překvapila pod vánočním stromečkem. Vyčarovala jim úsměv na tváři a rozzářilo jim slavnostní den. Žákům poslali pěknou zpětnou vazbu formou zpráv a vzkazů. Zároveň všem popřáli mnoho příjemných dnů v roce 2022.