Rodiče si zaslouží jedničku

Rodiče si zaslouží jedničku

Máme za sebou, učitelé i rodiče, náročné období, kdy jsme byli nuceni rychle reagovat na změny, které postavily celou společnost do nové a neznámé situace. Museli jsme přejít na systém výuky na dálku a začít řešit efektivně komunikaci mezi školou a rodinou online. Mnoho rodičů objevilo kouzlo našich výukových modulů, které jsme do té doby nevyužívali. Pevně věřím, že náš systém adresné komunikace pomohl toto období zvládat v pohodě a s přehledem. Za celý tým pedagogických pracovníků školy bych vám, rodičům, rád touto cestou poděkoval za vaši vstřícnost a obětavost, se kterou jste se k celé situaci postavili. Máte náš obdiv. Moje osobní poděkování patří všem kolegům, kteří se všichni bez výjimky zapojili do výuky po uvolnění opatření a mnozí kromě dopolední výuky dál pokračovali v online výuce. Potěšilo nás, že se k dobrovolné výuce přihlásilo celkem 358 žáků, což je 80% všech žáků školy. Škola zabezpečila v souladu s přísnými epidemiologickými opatřeními nejen výuku, ale i stravování a na přání rodičů odpolední aktivity. Jenom bez společného slavnostního ukončení školního roku jsme se museli letos obejít. Život se nám pomalu vrací do normálních kolejí a my pevně věříme, že od nového školního roku bude vše fungovat ještě lépe než doposud.

Přeji všem rodičům příjemné strávení dovolené, našim žákům pěkné prázdniny a ještě jednou děkuji za spolupráci.

                                                                                         PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy