Recyklohraní - výzva

Recyklohraní - výzva

Do celorepublikového programu Recyklohraní se naše škola zapojila ve školním roce 2008/2009. Cílem projektu je podpořit environmentální výchovu na školách, prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení za spolupráce firem ASEKOL (zpětný odběr elektrozařízení) a ECOBAT (zpětný odběr baterií).

Účast v projektu je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

Během školního roku členové Ekotýmu energie plní 4 vyhlášené soutěžní úkoly, které rozvíjí jejich pozitivní vztah k životnímu prostředí. Úkoly jsou zadávané formou tematických her, praktických činností, kvízů či menších projektů (např. stavba homopolárního motorku apod).

Za plnění úkolů, sběr baterií a sběr elektroodpadu získává škola v průběhu školního roku body, které si pak může vyměnit ve speciálním internetovém katalogu Recyklohraní za různé odměny charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her nebo školních pomůcek.

Ve školním roce 2016/2017 jsme odevzdali přes 500 kg vybitých baterií a přes 100 kg vysloužilého elektroodpadu. Spolu s úspěšným splněním všech čtyř vyhlášených úkolů jsme získali přes 3800 bodů, které jsme vyměnili za školní pomůcky, sportovní potřeby a knižní odměny pro žáky. 

I v tomto školním roce jsme zapojili žáky 1. a 2. stupně do sběru vybitých baterií a sběru vysloužilých elektrospotřebičů.

Máte-li i doma nějaký vysloužilý elektrospotřebič (např. varnou konvici, televizor, PC monitor apod.), můžete ho kdykoli odevzdat v přízemí hlavní budovy ZŠ Slavičín Vlára.

                                                                                                                                      Předem děkujeme.

                                                                        Mgr. Hana Majeriková, koordinátorka EVVO ZŠ Slavičín Vlára