Recitační soutěž na 1.stupni

Recitační soutěž na 1.stupni

S blížícím se očekávaným jarem a neméně očekávanými jarními prázdninami se každoročně u nás koná recitační soutěž.

Letos musíme velice pochválit všechny aktéry za parádně připravené přednesy, za jejich pěkný kultivovaný projev a vůbec, za jejich zájem a chuť něco dokázat v této oblasti. Zde jsou naši nejúspěšnější ocenění recitátoři a těm prvním přejeme hodně úspěchů i v okrskové soutěži, která bude  14.března na ZŠ Slavičín Malé Pole.


2.třídy

1.místo:  Daniela Nováková

2.místo:  Karolína Vávrová

3.místo:  Lenka Pošvecová

 

3.třídy

1.místo:  Magdaléna Novotná

2.místo:  Barbora Meislová

3.místo:  Jan Milička

 

4.třídy

1.místo:  Nikola Pešková

2.místo:  Tomáš Volný

3.místo:  Ondřej Viceník

 

5.třídy

1.místo:  Lukáš Hubáček

2.místo:  Martin Horalík

3.místo:  Barbora Fojtíková