PUTOVNÍ POHÁR HELFÍKOVA KOTÁRU PUTUJE NA ZŠ SLAVIČÍN-VLÁRA

PUTOVNÍ POHÁR HELFÍKOVA KOTÁRU PUTUJE NA ZŠ SLAVIČÍN-VLÁRA

Šikovní zdravotníci a záchranáři naší školy, Gabriela Lysáková (5.A), Viktorie Sudková (5.A), Libor Juřík (5.B), Vojtěch Juřík (5.B), Filip Salvét (5.C), Michal Juřík (5.C), Daniel Latinák (5.A), Anežka Fojtíková (5.A), Lea Kantnerová (5.B), Anna Valčíková (5.B), Šimon Medvěd (5.A), Jakub Skoupý (5.B), Ivana Ťulpová (5.A), Petra Studeníková (5.A), Emma Zvoníčková (5.A) a Adéla Švachová (5.A), se 11. června 2022 zúčastnili v Pivečkově lesoparku krajského kola 19. ročníku soutěže Helfíkův kotár.

Soutěžního klání, při němž si žáci základních škol vyzkouší na několika stanovištích v takřka reálných situacích základní záchranářské postupy první pomoci. V soutěži s branně zdravotnickou tematikou se letos utkalo 28 dvoučlenných hlídek. Krom samotného závodu byl pro děti připraven doprovodný program: vyprošťování raněných, ukázky záchranářských technik, prohlídka služebních vozů složek IZS aj.

Samotné soutěži předcházela cca měsíční přípravná setkání s vyučujícími přírodovědy, při nichž žáci projevili velkou zvídavost. Měli zájem debatovat nad zkušenostmi z praxe s první pomocí a aktivně si zkoušeli dílčí praktické dovednosti. Všechny žáky chválíme za vytrvalost v přípravě na soutěž samotnou a také za příkladné chování v oblasti týmové sounáležitosti, fair – play a podpoře ostatních kamarádů.

Potěšily nás ohlasy žáků po doběhnutí do cíle: „Byla to výborná zkušenost.“ / „Kdybych situace zažila v praxi, vím jak pomoci.“ / „Bylo super, že jsme na to byli dva.“ / „Vše bylo jako opravdové…, ale super zážitek.“ / „Já bych si to klidně proběhla ještě znovu.“ aj.
Žákům patří velký obdiv za zvládnutí náročné a poučné trati Helfíkova kotáru. Jedná se o nezapomenutelnou zkušenost.
A JAK TO DOPADLO? Gabriela Lysáková a Viktorie Sudková získaly 174 bodů, které jim vynesly 8. místo. Hned dvě dvojice našich žáků se potkaly na stupních vítězů. Bratři Libor a Vojtěch Juříkovi vybojovali krásné 2. místo (počet bodů: 181). Na stupínek nejvyšší poté vystoupala dvojice Anežka Fojtíková a Daniel Latinák. Ti získali 185 bodů a zároveň trať proběhli v nejlepším čase ze všech zúčastněných (1.místo). Putovní pohár tak na rok bude zdobit prostory naší zrekonstruované školy.
Všem žákům děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Mgr. Hana Majeriková, Mgr. et Mgr. Martin Polách