Projektový den: Slavičín - naše město

Projektový den: Slavičín - naše město

V pondělí 28. května prožili šesťáci v rámci projektového vyučování „Slavičín – naše město“ neobyčejné dopoledne.

Rozlosované skupiny žáků se vydaly do města na známá i neznámá místa. Navštívili nejstarší budovu ve městě - kostel sv. Vojtěcha včetně jeho zvonice i věže a také přilehlý hřbitov, kde se dozvěděli podrobnosti o osudech amerických letců a obětí ze 2. světové války. V Nadaci Jana Pivečky viděli a vyslechli spoustu zajímavého o tomto místním rodákovi a o jeho přátelství s Tomášem Baťou. Navštívili slavičínské infocentrum, na Záložně si prohlédli rozlehlou stropní fresku, na městském úřadě pan tajemník objasnil chod a správu města a provedl žáky budovou radnice. Dozvěděli se i o historii dalších budov ve městě a seznámili se s umístěním pamětních desek významným osobnostem města. Během prohlídky vyplňovali soutěžní karty s vědomostním kvízem o minulosti i současnosti našeho města. I když mnozí zde bydlí od narození, některá místa navštívili poprvé a zjistili, že Slavičín je zajímavé město.

 

                                                                                                                           Mgr. Naděžda Zemánková