Projekt Holocaust v 9. třídách

Projekt Holocaust v 9. třídách

V rámci literární výchovy si téma holocaust žáci připomněli filmem Romana Polanského Pianista. Podle následného hodnocení filmu a povídání si o hrůzách 2. světové války lze říct, že na ně tento emotivní film zapůsobil velmi silně. Ještě předtím ale proběhly v jednotlivých třídách prezentace projektů, které si žáci ve dvojicích připravovali. Vždy si vybrali jednoho autora, který psal o tématu holocaust, zjistili důležité údaje ze života autora, všimli si jeho literární tvorby a pak rozebrali jedno dílo vztahující se k dané tematice. Někdy seznámili své spolužáky přímo s určitými ukázkami díla. Nutno říci, že se prezentace žákům velmi povedly, mnozí se nad tímto tématem poprvé vážně zamysleli a doufejme, že si z něj do života vzali ponaučení.

 

                                                                                                    Mgr. Adriana Maňasová, Mgr. Iva Šmotková