Projekt „Holocaust“

Projekt „Holocaust“

27. leden je dnem, kdy si celý svět připomíná zvlášť závažné téma světové historie, a to holocaust.

Proto se i žáci 9. ročníku tomuto tématu věnují dostatečně s předstihem, aby pak v celodenním školním projektu mohli své znalosti, připravené prezentace i sesbírané pocity předat svým spolužákům a vystoupit se svými pracemi před ostatní. Podařilo se nám letos opět zpracovat několik děl beletristických a v části dějepisné si žáci připravili pro své spolužáky program, ve kterém je seznámili s osudy židovských obyvatel na Slavičínsku za 2. světové války. Téma holocaustu je určitě pro žáky téma silné, je totiž důležité, aby dobře pochopili smysl a účel tohoto projektu a jeho varovné memento pro budoucnost svoji, i všech ostatních. A to se nám snad podařilo.

                                                                                                                                 Mgr. Ludmila Jandíková