PROJEKT EDISON

PROJEKT EDISON

Naše škola se již počtvrté zapojila do projektu Edison pořádaného mezinárodní studentskou organizací AISEC. Cílem týdenního projektu bylo seznámení žáků se zvyky a tradicemi jiných zemí a motivace ke zdokonalování a dalšímu studiu cizího jazyka, neboť celá výuka v průběhu projektu probíhala v angličtině.

V týdnu od 30. 9. do 4. 10. 2019 tedy přijela na ZŠ Vlára čtveřice vysokoškolských studentů – Gvantsa z Gruzie, Saif z Jordánska, Alena z Ruska a Andy z Taiwanu. Tito stážisté nám představili své země, jejich specifika a kulturu. Do projektu byly v průběhu týdne zapojeny všechny třídy druhého stupně, a také 4. a 5. ročník ze stupně prvního.
Týdenní projekt jsme zahájili již v neděli 29. září, kdy k nám, tedy přímo do hostitelských rodin, dorazili studenti.V pondělí se stážisté poprvé viděli s dětmi ve třídách a promítli jim úvodní prezentace. I v dalších dnech pak probíhala výuka podle rozvrhu, kterou s pomocí vyučujících vedli zahraniční studenti sami dle zadaného plánu. Program našich stážistů pokračoval i po skončení vyučování. Na jednotlivá odpoledne byl připraven program, díky kterému naši „Edisoni“ poznávali město Slavičín a přilehlé okolí, nebo trávili úžasná odpoledne v rodinách. Měli tak možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých aktivit např. jízdu na koních. Nutno dodat, že nám celý týden s Edisony velmi rychle uběhl, a byl pro všechny příjemným zpestřením začátku školního roku. Závěrem velmi děkujeme rodičům našich žáků, kteří zahraničním studentům poskytli ubytování  - konkrétně rodinám paní Miroslavy Hrabinové, Romany Poláchové, Ivany Zemánkové a Blanky Zichové, které o stážisty celý týden starostlivě pečovaly. Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín.

                                                                                                                           Mgr. Jarmila Maňasová