PROJEKT CENTRA VERONICA HOSTĚTÍN

PROJEKT CENTRA VERONICA HOSTĚTÍN

„Sucho v krajině“

17. a 18. září  tohoto školního  roku proběhl na naší škole pilotní projekt Centra Veronica Hostětín „Sucho v krajině“, kde se mohli naši žáci 7. ročníku  seznámit s problematikou úbytku vody v krajině a snahou o její udržení zavedením určitých environmentálních opatření, která mohou tento stav zlepšit. Žáci prováděli také řadu pokusů a měření s přesahem do fyziky a matematiky, takže si prakticky ověřili důležitost jiných předmětů výuky, bez nichž by tato měření nemohli provádět. Další podstatnou zkušenost získali zjišťováním informací pomocí dotazníkového šetření, takže si zvyšovali svoje vědomosti i v oblasti rétoriky a komunikace s respondenty, kteří jim poskytovali cenné informace do jejich dotazníkového šetření, které bude důležité pro další výzkum v této oblasti. Další část projektu bude probíhat v říjnu v ekologickém centru Hostětín a na čistírně odpadních vod v Divnicích, pokud to epidemiologická situace dovolí. O jejím průběhu Vás budeme informovat po skončení akce.

Ing. Zdeněk Charvát, Ph.D