Prodloužení termínu pro zápis do 1. třídy a přípravné třídy.

Prodloužení termínu pro zápis do 1. třídy a přípravné třídy.

Z důvodu sjednocení termínu pro zápis do 1. třídy prodlužuje ZŠ Vlára termín pro zápis do 1. třídy do 30. dubna 2021.

Z důvodu pozdějších termínů projednávání žádostí o odklad školní docházky ze strany Pedagogicko-psychologické poradny a možného doporučení pro přípravnou třídu, bude  možné přihlášky do přípravné třídy podávat průběžně do naplnění její kapacity.

Bližší informace najdete na webových stránkách školy www.zs.slavicin.cz, v odkazu Rodiče – přípravná třída, nebo v informačních letácích v mateřských školách.                                                       

 PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ Slavičín - Vlára