Přípravná třída v premiéře

Přípravná třída v premiéře

Po třech letech příprav a nabídky předškolního vzdělávání se 1. září v ZŠ Slavičín – Vlára poprvé otevřela přípravná třída. Tím se rovněž podařilo podle přání zřizovatele Města Slavičín pomoci mateřským školám, které tak mohly uspokojit více zájemců o docházku.

Ve spolupráci s okolními školami, které již mají v této oblasti zkušenosti, jsme i my připravili model této třídy pro předškoláky.

Pro děti přípravné třídy se vytvořilo zázemí s novým nábytkem a vybavením v budově I. stupně. Třídní učitelka Ing. Renáta Špalková na základě mnoha konzultací s vyučujícími v jiných školách a studia alternativních vyučovacích metod připravila program pro předškolní vzdělávání s prvky Montessori pedagogiky pro děti předškolního věku. Velkou výhodou je možnost její každodenní spolupráce se školní speciální pedagožkou a s učitelkami prvních tříd.

Aktuálně je do přípravné třídy zapsáno 12 předškoláků. Díky malému počtu dětí tu vládne kamarádská atmosféra a rodinné zázemí. Hlavním cílem této třídy je systematická příprava na základní vzdělávání a pozvolná adaptace na školní prostředí.

Děti mají poprvé možnost rozvíjet své schopnosti ve škole, ale bez známkování. Během dne využívají odborné učebny, tělocvičnu, hřiště, školní družinu i zahradu a zúčastní se školních programů jako ostatní žáci I. stupně.

Přípravná třída odstartovala svůj první školní rok. Věříme, že přinese radost dětem i jejich rodičům.

 

Mgr. Jana Pinďáková