Přípravná třída při ZŠ Slavičín – Vlára

Přípravná třída při ZŠ Slavičín – Vlára

Pro rodiče, kteří se rozhodují nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky svého dítěte učinili, máme zajímavou nabídku.

Ve školním roce 2018/2019 připravujeme v případě dostatečného zájmu rodičů otevření přípravné třídy na naší škole. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Po předložení žádosti rodičů, doporučujícího vyjádření pedagogicko – psychologické poradny a zvážení dalších okolností pak ředitel školy rozhodne o zařazení dítěte do této třídy. Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy si zákonní zástupci mohou vyzvednout v kanceláři školy, stáhnout na školních webových stránkách nebo vyplnit během zápisu do 1. třídy.
Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky. Do této třídy mohou být zařazovány i děti, které absolvují zápis v jiné škole. Po přípravné třídě mohou pokračovat ve vzdělávání na naší škole. Rodiče však mohou zapsat své dítě k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.
Přípravná třída zajišťuje nejen bezplatnou a efektivní přípravu budoucím prvňáčkům, ale také péči speciálního pedagoga, logopedickou prevenci a respektování zvláštností dětí a jejich potřeb. Děti se neklasifikují. Stravování ve školní jídelně a možnost zařazení dětí do školní družiny je samozřejmostí.                                                                                                                PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy