Přípravná třída ale jede ...

Přípravná třída ale jede ...

Přípravná třída odstartovala svůj běh v září 2021. Výuka je podpořena prvky Montessori vzdělávací metodou a pomůckami. Ve třídě je 12 dětí – tygříků, kteří se učí zdokonalovat předmatematické dovednosti, grafomotoriku, trénují přes písničky vyrovnání hemisfér a rozvíjí logické myšlení.


Díky vytvořenému vzdělávacímu plánu se tygříci každý týden věnují nějakému tématu, prohlubují si znalosti a plní různé úkoly. Při výuce využívají všechny odborné učebny. Tím znají prostor školy a bude tak pro ně nástup do prvních ročníků velmi jednoduchý. Každý den je zařazena procházka po okolí. Děti mají k dispozici tělocvičnu a sportovní hřiště, kde zdokonalují svoji fyzickou zdatnost. Zajímavostí je, že se každý den podílí na přípravě svačiny, a to je učí samostatnosti. Ještě máme společně spoustu času na to, aby z nás byli „suproví prvňáci“.

 

                                                                                                                  Ing. Renata ŠpalkováRozhovor s paní Radkou Barboříkovou


 1. Jaký vidíte přínos, vy jako rodič, toho, že vaše dítě navštěvuje přípravnou třídu?

Největší přínos vidím v tom, že si děti zvykají na prostředí školy a připravují se na bezproblémový nástup do první třídy. Paní učitelka Špalková umí děti zaujmout a nadchnout pro každou činnost. Učí se hravou formou, je podporována jejich osobnost a mají větší prostor pro samostatnost.

2. Můžete popsat, jak vnímá vaše dítě přípravnou třídu?

Moje dítě je z přípravné třídy nadšené. Každý den si přináší nový poznatek, písničku, zážitek a do školy se moc těší.

3. Co pokládáte za zajímavé?

Výuku probíhající v duchu pedagogiky Montessori.


4. Doporučili byste přípravnou třídu ostatním rodičům a dětem?

Já osobně bych určitě přípravnou třídu doporučila. Pro děti je to velkým přínosem.