Pouťové setkání

Pouťové setkání

Barevné a sluncem prohřáté podzimní odpoledne přilákalo žáky školní družiny ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole na tradiční společnou pouť.

 Na školním hřišti je uvítala příjemná hudba a lákavá slova moderátora této akce. Své schopnosti si žáci jednotlivě nebo s kamarády ve dvojicích vyzkoušeli u 12. atrakcí, např.:  v hodu míčků na šaška a do plastových košíčků, v minigolfu, v navlékání korálků, v kutálení pneumatik, v skákání v pytli…

Vedoucí stanovišť z řad žákyň II. stupně naší školy nešetřily povzbuzováním a chválou zúčastněných a s radostí rozdávaly vítězům barevné žetony. Za ně si pak všichni nakoupili v pouťovém krámku sladké či drobné ceny. Spokojené a usmáté tváře dětí i jejich nových kamarádů a plné kapsy nakoupených  cen, umocnily pohodovou atmosféru pouťového odpoledne.

                                                                                                                                Soňa Lysá