Postupný návrat do školních lavic

Postupný návrat do školních lavic

Po více než dvouměsíční odluce se 25. května opět sešli ve škole někteří žáci 1. – 5. tříd a jejich vyučující. Účast žáků I. stupně v prezenční výuce není podle doporučení MŠMT povinná, ale přesto se ke školnímu vzdělávání vrátilo 146 z nich, tedy 68 %. Celkem v 11 skupinách v předepsaném počtu, za dodržování nutných organizačních a hygienických opatření, pokračují žáci ve výuce a plní úkoly, které doposud vypracovávali doma se svými rodiči. Po dopolední prezenční formě učení naši vyučující i nadále poskytují distanční výuku na dálku dětem, které rodiče do školy po zbytek školního roku nepřihlásili. Komunikují a setkávají se dál při on-line výuce a ve vzdělávacím webovém programu Škola v pyžamu. 
Dle nařízení MŠMT probíhají odpolední zájmové aktivity v budově I. stupně školy, stejně jako dopolední výuka. Při zajištění školní výuky i odpolední zájmové činnosti vycházíme ze závazných pokynů MŠMT. Chápeme, že některá opatření nemusí být příjemná, ale snažíme se je zvládnout a zajistit všem našim žákům kvalitní vyučování a pobyt ve škole.

                                                                                                            PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy