Policie ve škole

Policie ve škole

Policisté přijeli se zajímavými informacemi pro žáky.

Nprap. Monika Kozumplíková besedovala s žáky 5. tříd o bezpečném chování. Děti zjistily, jaká nebezpečí na ně číhají ve virtuálním světě a jak se správně chovat, aby se nestaly obětí protiprávního jednání.

Osmáci se seznámili s nebezpečným světem drog. Dozvěděli se mnohé o známých i méně známých nelegálních drogách,jejich účincích i rizicích zneužívání. Ppor. Jiří Gregovský a nprap. Zdeněk Mach jim povyprávěli i příběhy z praxe. Dalším zajímavým tématem bylo povídání o výcviku a práci policejních psů. Zpestřením byli dva psi a ukázka toho, jak hledají drogy podle čichu. Policistům děkujeme za poučné informace.

                                                                                                                              Mgr. Gabriela Šuráňová