"Po stopách J. A. Komenského"

"Po stopách J. A. Komenského"

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. /J. A. Komenský/

Během školního roku mají žáci 5. ročníku mnoho zajímavých akcí, při kterých získávají poznatky i jinak než ve školních lavicích.  Zážitkové dopoledne na žáky čekalo 26. března, kdy se všichni vydali za novými informacemi o životě, knihách a myšlenkách tohoto národního velikána do Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. Žáci usedli do historických školních lavic a starým perem, které namáčeli do inkoustu v kalamáři, psali důležité vzkazy pro současné školáky, např. jak zabránit zlu, násilí a špatným vlastnostem. Nenásilnou formou žákům bylo představeno jeho putování po Evropě, tvůrčí a velmi těžký život. Žáci zjistili, že myšlenky a odkazy této významné osobnosti platí i v současné době. Druhá část dopoledne rozšířila žákům poznatky z přírodovědy. Navštívili jsme Digitální planetárium Uh. Brod. Celodenní program byl velice zajímavý a pro žáky příjemným zpestřením výuky vlastivědy a přírodovědy.                                                                                                                                                                    PaedDr.Bronislava Králíková