Plavecký výcvik druhých tříd

Plavecký výcvik druhých tříd

Plavecký výcvik druhých tříd probíhal od září do listopadu. Celkem měly děti deset dvouhodinových lekcí, ve kterých plynule navázaly na dovednosti získané v první třídě.

Pokrok byl znát u většiny dětí.....Vody se nebály, naopak se na plavání velmi těšily a z některých z nich se stali opravdoví plavci.                                                                                                           

                                                                                                           Mgr. Hana Strnadová