Páťáci v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě

Páťáci v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“ /J. A. Komenský – 17. stol./

Zážitkové dopoledne připravily paní učitelky pro žáky 5. roč. na středu 29. 3 . 2023. Žáci přijali pozvání na vzdělávací program o J.A.Komenském v Uh. Brodě. Hravou formou jim bylo představeno jeho putování po Evropě, tvůrčí a velmi těžký život. Žákům je jasné, že jeho odkaz jako Učitele národů si zaslouží, aby se 28. Březen připomínal jako Den učitelů.

                                                                                                                       PaedDr. Bronislava Králíková