Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Je červen, blíží se konec školního roku a prvňáčci mají probraná všechna písmenka ve Slabikáři. Zvládnou číst a psát všechna písmenka, slova a dokonce i věty.

Již tradičně byli děti z 1.tříd pozváni do Městské knihovny ve Slavičíně na pasování prvňáčků na čtenáře a to v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Děti přivítaly dvě muchomůrky, Mucha a Můrka, vyzkoušely si jejich znalosti ze světa pohádek a večerníčků a následně je slavnostně pasovaly na čtenáře. Odměnou pro děti byla knížka, kterou si mohly vzít domů a vyzkoušet si v ní své čtenářské schopnosti.

                                                                                                                    Mgr. Hana Strnadová