Ozdravný pobyt 5. ročníku

Ozdravný pobyt 5. ročníku

Podzimní ozdravný pobyt se stal neodmyslitelnou tradicí ZŠ Vlára.

  Tak i letos se nám podařilo úspěšně a velmi příjemně „ vplout“ do nového školního roku. Ve dnech 18. – 20. 9. se  pobytu zúčastnilo 40 žáků V.A a V.B v horském penzionu Lúka. Podzimní Beskydy nás přivítaly v plné své kráse. Již při přípravě programu 3 denního pobytu jsme se  všichni snažili naladit na příjemné společné zážitky a vzájemnou spolupráci. Žáci byli rozděleni do 4 týmů, ve kterých po dobu pobytu velmi hezky spolupracovali, soutěžili, sportovali, plnili mnoho zajímavých úkolů a her. Ukázalo se, že už teď jsou jedna velká parta kamarádů. Všichni si zasloužili diplom a sladkou odměnu za „zdolání Soláně bez úrazu“, změřili si své vědomosti při „poznávací hře“. Také si zasoutěžili při „olympiádě“ v netradičních disciplínách a vybíjené. My, paní učitelky, jsme měly pocit, že se nám právě tady dostavilo i příjemné „ flow“. Možná nevíte, co to znamená? Je to příjemný pocit, kdy vidíte šťastné děti při společných večerech plných her, tančení a zapojení do aktivit, které upevňují hezké vztahy mezi dětmi a jejich učitelkami, kdy jsme naplno prožívali tyto krásné neopakovatelné okamžiky. Rovněž 3 dny bez péče rodičů a bez prstů na mobilech zvládly děti na výbornou. Doufáme, že si žáci pobyt užili a odvezli si z něho spoustu pěkných zážitků.

Všem páťákům přejeme úspěšné zvládnutí nového školního roku.

                                                                                                                   PaedDr. Bronislava Králíková