Organizace výuky ve dnech 20. 12 – 22. 12. 2021

Organizace výuky ve dnech 20. 12 – 22. 12. 2021

Ředitel školy na základě § 24 odst. 2 školského zákona a po projednání se zřizovatelem vyhlašuje pro žáky 5. – 9. ročníku z technických důvodů volné dny 20. - 22. prosince. Pro tyto žáky bude na pondělí 20. prosince a úterý 21. prosince připraven rozvrh on-line distanční výuky. Středa 22. prosince bude pro žáky 5. – 9. tříd volným dnem.

Výuka pro žáky 1. - 4. ročníku bude v tyto dny probíhat ve škole beze změny.  

Ve středu 22. prosince se výuka ve všech 1. – 4. třídách ukončí v 11.25 hodin.

Rovněž školní jídelna a školní družina budou v provozu.

Ve čtvrtek 23. prosince začínají všem žákům vánoční prázdniny.

Do školy se opět vrátí v pondělí 3. ledna 2022.


Vážení rodiče, děkujeme vám touto cestou za spolupráci v tomto kalendářním roce

a přejeme všem klidné vánoční svátky.