Organizace výuky od 4. 1. 2021

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Na základě ustanovení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se bude organizace výuky v základních školách od 4. ledna 2021 řídit dle 5. stupně PES následovně: Od 4. ledna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole mimo žáky 1. a 2. ročníku.

Formy vyučování:

Prezenční výuka ve škole: žáci 1. - 2. ročníku

Povinná distanční výuka z domova: žáci 3. - 9. ročníku

Všechny důležité informace ředitele školy k organizaci vzdělávání, provozu školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd, k výdeji obědů ve ŠJ a jiné potřebné zprávy obdrželi rodiče našich žáků prostřednictvím třídních učitelů.