Obnovení prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd

Obnovení prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd

Příjemnou skutečností pro učitele i pro řadu rodičů je to, že se od 18. listopadu 2020 obnovila povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro ostatní ročníky dosud pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Aktuální informace k předpokládanému zahájení prezenční výuky těchto žáků od pondělí 30. 11. obdrží rodiče a žáci do 27. listopadu.

Pravidla pro provoz školy se v současné době i nadále řídí „Manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“.

 Pravidla prezenčního vzdělávání od 18. 11. 2020 pro první a druhou třídu.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se nijak neslučují ani neprolínají.

Rozdělení žáků do skupin podle tříd je dodrženo v průběhu docházky žáků do školní družiny a také během stravování ve školní jídelně.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – hodiny tělesné výchovy mohou být za příznivého počasí dle doporučení MŠMT nahrazeny vycházkami do přírody. Pobyt venku je doporučen i během odpolední činnosti žáků ve školní družině. 

Z epidemiologického hlediska je dodržováno zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor během přestávek a alespoň jednou v průběhu vyučovací hodiny v délce alespoň 5 minut.

Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně. Opět je dodrženo pravidlo homogenity skupin – společně se stravují pouze žáci jedné třídy, kromě konzumace stravy je nutné nosit roušku i ve školní jídelně. 

Dezinfekce rukou se řídí stejnými pravidly jako na začátku školního roku – je nutné si vydezinfikovat ruce ihned po příchodu do školy, po použití toalety a při vstupu do oddělení školní družiny a školní  jídelny. 

Věříme, že se epidemiologická situace bude zlepšovat a my budeme moci 30. listopadu ve škole přivítat i naše další žáky. 

                                                                                         

                                                                                                                  PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy