Nic nás nezastaví

Nic nás nezastaví

V pondělí 1. 6. 2020 byl DEN DĚTÍ. Za normálních okolností bychom byli na hřišti, kde by byly pro děti přichystány hry a soutěže. I přes to, že nám to situace neumožnila, našli jsme způsob, jak Den dětí oslavit a být spolu.

Díky programu Zoom meeting jsme propojili všechny třídy na 1. stupni. Děti se viděly na interaktivní tabuli a společně si zatančily dva tanečky. V každé třídě se potom slavilo při hrách a soutěžích a každý dostal nějakou tu sladkost. Celý den byl zajímavý jak pro děti, tak pro nás učitelky. Nás nic nezastaví. 

                                                                                                             učitelky 1. stupně ZŠ