Modrá škola

Modrá škola

V úterý 22. března, kdy se slaví Světový den vody, jsme na naší škole uspořádali projektové dopoledne s názvem Modrá škola. Téma voda se v tento den prolínalo ve všech třídách 2. stupně napříč vyučovacími předměty.

Např. v hudební výchově se zpívaly písničky o vodě, v cizích jazycích se procvičovala slovní zásoba o počasí a vodních sportech. Čistota vodních toků a rozmanitý život ve vodě byly hlavními tématy k zamyšlení v přírodovědných předmětech. V českém jazyce se vymýšlely vodní slogany. A co třeba matematika? Tam se voda objevila ve slovních úlohách nebo se počítala spotřeba pitné vody v domácnostech. V některých hodinách žáci shlédli videa o důležitosti a vzácnosti vody a taky probrali fyzikální a chemické vlastnosti této kapaliny. Protože žáci i učitelé přišli sladěni v modrém oblečení vznikla zajímavá fotodokumentace.

Mgr. Hana Majeriková