Moderní metody dezinfekce

Moderní metody dezinfekce

Pro zajištění maximální prevence přenosu nebezpečného viru při pobytu žáků ve škole využívá škola i moderní způsoby dezinfekce společných prostor.

UV lampa dezinfikuje pomocí ultrafialového záření během přestávek a volných hodin prostory jazykové učebny, kde se střídají třídy při výuce anglického jazyka. Ozonový generátor zase slouží k dezinfekci prostor školní jídelny od všech virů a bakterií. Ozonu neodolá žádná bakterie ani vir a díky plynnému skupenství prostupuje celým interiérem a eliminuje tak škodlivé choroboplodné zárodky i zdroje zápachů. Po večerním použití je tak jídelna připravena pro další den. Dezinfekce ozonem je účinná a navíc ekologická metoda, která nám v současné době pomáhá v prevenci a zajištění bezpečného prostředí.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy