LYŽAŘSKÝ KURZ

LYŽAŘSKÝ KURZ

V týdnu 2. – 7. 2. 2020 se 45 žáků sedmého ročníku zúčastnilo lyžařského výcviku, který tradičně probíhal v rekreačním středisku Lúka Soláň-Bzové ve Velkých Karlovicích. Počet „sedmáků“ byl doplněn o dvě žákyně osmého ročníku.

První dva dny připomínaly spíše jaro s vydatným deštěm, proto jsme nepřízeň počasí využili k teoretické průpravě týkající se lyžařské výzbroje a výstroje, carvingového oblouku, základům první pomoci a bezpečnosti na horách. V úterý odpoledne se konečně déšť proměnil ve sníh, a tak jsme mohli zařadit i aktivní odpočinek – výšlap na Soláň. 
Ve středu ráno začala praktická část výcviku na sjezdovce areálu, ve čtvrtek odpoledne pak nechyběly závody jednotlivých družstev s vyhlášením výsledků, předáním odměn a očekávaným společenským večerem s diskotékou. V den odjezdu bylo na všech absolventech kurzu vidět, že se lyžování stalo oblíbeným sportem i pro ty, kteří stáli na lyžích „poprvé“.
Za všechny zúčastněné žáky bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat panu Antonu Bonkovi, řediteli firmy HOPA, který sponzorsky zajistil dopravu lyžařské výzbroje a výstroje na kurz i zpět. Poděkování patří také všem vedoucím a zdravotnici Mgr. Ivě Filákové za profesionální přístup při realizaci letošního lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl opět „na jedničku“.         

                                                                                                         Mgr. Aleš Ptáček – vedoucí kurzu