Květináče zdobí okna 1.stupně

Květináče zdobí okna 1.stupně

Ve spolupráci Přípravné třídy a 2.C nám opět rozkvezla škola. Stalo se už tradicí, že naši školu zdobí truhlíky. Tentokrát jsou to krásné macešky, které svými zářivými barvami přivolávají jaro, které si tento rok opravdu dává na čas. Práce nás moc bavila, protože skupinky malých a velkých se od sebe navzájem mají co naučit.

                                                                              Mgr. Šárka Končinách, Ing. Renata Špalkovã