Každý žák svůj výrobek ze školní dílny

Každý žák svůj výrobek ze školní dílny

Tak se jmenuje náš další projekt z Fondu Zlínského kraje „Podpora vybavení dílen v základních školách“. Nová technická učebna slouží výuce a my se snažíme ji dovybavit nejen novým nářadím pro žáky, ale i vybavením pro učitele.

Pro zlepšení manuální zručnosti našich žáků a rozvoje polytechnického vzdělávání jsme pro mladší žáky pořídili dřevěné stavebnice a skládačky a pro starší polotovary pro výrobky ze dřeva, plastu, plechu i kůže.  Výrobky si budou moci upravit i moderním laserovým popisovacím zařízením.  V rámci zájmových kroužků budou žáci pracovat i s robotickými stavebnicemi pro začínající i pokročilé technické talenty. V závěru školního roku představíme naše výrobky na tradiční výstavě žákovských prací v obřadní síni radnice. Na celkové dotaci ve výši 180 tis. Kč se podílel Zlínský kraj částkou 120 tis. Kč a 60 tis. Kč Město Slavičín.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy