Jazykový pobyt v Hastings

Jazykový pobyt v Hastings

V sobotu 15. září 55 našich žáků 8. a 9. ročníku jistě cítilo nervozitu, protože je čekala přes 20 hodin dlouhá cesta vstříc novým zážitkům na týdenním jazykovém pobytu v Hastings.

Každé dopoledne strávili výukou s rodilými mluvčími a odpoledne poznávali jak anglická města Battle , Rye, Dover, nebo Eastbourne, tak přírodní krásy útesů Seven Sisters. Večer poté mohli konverzovat se svými hostitelskými rodinami u večeře. Skvělým, a pro mnohé nezapomenutelným, zážitkem byla poslední den návštěva Londýna, kde při typicky anglickém počasí viděli nejznámější skvosty tohoto osmimiliónového města, jako jsou the London Eye, the Buckingham Palace, The Houses of Parlament nebo Trafalgar Square. Nákupy na populární ulici Oxoford Street a projíždka lodí po Temži pak završila jejich náročný den. Všichni příjemně unavení z nabytých zážitků se spokojeně vraceli domů a budou na tento nádherný týden jistě rádi vzpomínat.

                                                                                                                                     Mgr. Petra Barošová