Jak to bylo dál….

Jak to bylo dál….

Nový rok jsme my, páťáci, přivítali netradičním způsobem. Čekalo nás totiž další setkání s našimi tetami z Diaklubu v městské knihovně.

Mělo název „Přástky“. Na začátku nám Mgr. Gabriela Klabačková vysvětlila, proč se v zimních měsících po večerech drhlo peří. To byl totiž náš úkol. Sedli jsme si mezi tety, které nám ukázaly, jak se peří správně drhne, a dali jsme se do práce. Museli jsme dávat pozor, abychom peří nerozfoukali po místnosti. Společně jsme si vyprávěli, zpívali a sdělovali si různé zážitky.
Děkujeme za krásné dopoledne, které nám přiblížilo atmosféru dob minulých. Uvědomili jsme si, že komunikace, vzájemné sdílení a láska k druhým jsou v životě člověka opravdu nejdůležitější.

                                                                                                                         Mgr. Šárka Končická