Informace pro strávníky

Informace pro strávníky

Školní kuchyně nebude až do odvolání v provozu. O zahájení činnosti budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy, města a na budově školy. Informovat se můžete rovněž na telefonním čísle 733133458.

Stravování si můžete zajistit přes:

Charitu Slavičín – tel. číslo  733 676 710

Vývařovnu Malaník – tel. číslo 776 809 068

Záložnu Münster – tel. číslo  577 342 315