Informace pro rodiče žáků 1., 2. a 5. tříd ZŠ Slavičín – Vlára při nástupu do školy 12. 4. 2021

Informace pro rodiče žáků 1., 2. a 5. tříd ZŠ Slavičín – Vlára při nástupu do školy 12. 4. 2021

Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT a Mimořádného opatření min. zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví Od 12. dubna 2021 je možná osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole pouze tehdy, pokud:


 • Testování ve škole může nahradit potvrzení zdravotnického zařízení o negativním testu ne starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, pokud od první pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • Testování žáků 1. a 2. bude probíhat ve školní jídelně ve stejný čas pro všechny žáky
 • Je vhodné, aby se děti dostavily do jídelny  v  7.30 – 7.40.
 • Osobní přítomnost zákonného zástupce, nebo pověřené osoby je při testování možná
 • Při testování budou přítomny třídní učitelky a vychovatelky  pro radu i pomoc
 • Po ukončení testování odchází děti v doprovodu třídní učitelky do svých tříd
 • Případný pozitivní nález bude řešen vždy se zákonným zástupcem podle jasných dispozic min. zdravotnictví
 • V případě nepřítomnosti dítěte ve škole kontaktujte třídní učitelku a je možné poskytnou dětem online konzultace. Distanční výuka v plném rozsahu nebude pro tyto děti zajištována.
 • V pondělí nebude ranní provoz školní družiny.  Ranní družina bude zajištěna od úterý bez omezení. Odpolední družina je zajištěna od pondělí podle potřeby, nejdéle do 16.30.
 • Během dne bude zachováno pravidlo homogenity jednotlivých třídních kolektivů – stejná třída  - stejné oddělení ranní i odpolední školní družiny.
 • Z důvodu  zajištění  všech hygienických podmínek  bude pobyt žáků organizován tak, aby se setkávali jen s určeným pedagogem a spolužáky ze své třídy.
 • Vyučování  bude probíhat pod vedením třídní učitelky a podle rozvrhu
 • Stravování dětí je zajištěno. Je nutné včas objednat oběd přes Internet, případně telefonicky.
 • Nepovinný předmět náboženství a zájmové kroužky nebudou realizovány.
 • Nadále je povinné  nošení roušek v prostorách školy, během vyučování, ve školní družině a ve školní jídelně s výjimkou stravování. Žáci by měli mít s sebou ve škole více roušek. V případě, že roušku zapomenou doma, škola jim roušku na daný den zdarma poskytne.
 • V průběhu výuky může být zařazen krátkodobý pobyt mimo budovu školy.
 • Je nepřípustné posílat děti do školy, pokud je v rodině podezření na onemocnění Covid, nebo pokud byla nařízena karanténa.
 • Žádám rodiče, aby ve zvýšené míře pozorovali zdravotní stav svých dětí, v případě nachlazení nebo při respiračním onemocnění je neposílali do školy.
 • V příloze dále najdete pro seznámení se s průběhem testování informační letáky i odkaz na instruktážní video.
 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu, který poskytla škola

Vážení rodiče, spoléhám na společný zájem a spolupráci pro návrat dětí do školy a pochopení pro splnění

stanovených podmínek. Za to vám předem děkuji. Přeji stálé zdravím vám i všem blízkým.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

reditel@zsslavicin.cz, 603 263 711