Informace o ukončení výuky náboženství

Informace o ukončení výuky náboženství

Výuka náboženství v letošním školním roce ve všech ročnících končí v pátek dne 8. června.

Zájemcům o výuku náboženští v nastávajícím školním roce 2018/2019 budou předány písemné přihlášky v průběhu měsíce června prostřednictvím třídních učitelů.