Informace o poskytování potvrzení školy o ošetřovném

Informace o poskytování potvrzení školy o ošetřovném

O potvrzení nemusíte žádat osobně, ale je možné jej zaslat mailem na adresu: info@zsslavicin.cz nebo telefonicky na čísle 604217977. K vyplnění je potřeba znát jméno a příjmení žáka a jeho rodné číslo. Potvrzení Vám bude co nejdříve zasláno na Vaši mailovou adresu.