„Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, …“

„Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, …“

Jak se Velikonoce slaví u nás, ale i jinde, si žáci 4. ročníku připomněli 28. března 2018.

Během tohoto dne se prostřednictvím různých zájmových aktivit dozvěděli o velikonočních

tradicích a zvycích. Naučili se písničky a básničky, které nesly velikonoční tématiku.

Nechybělo také velikonoční tvoření, jehož výrobky si žáci mohli odnést domů.