GEOMETRIE BAVÍ I LÁKÁ KAŽDÉHO ŽÁKA PÁŤÁKA

GEOMETRIE BAVÍ I LÁKÁ KAŽDÉHO ŽÁKA PÁŤÁKA

Aby nás geometrie bavila, využili jsme k výuce několik zajímavých pomůcek.

Malé pěnové kostičky slouží k pochopení prostorové orientace.  Sestavovali jsme a zapisovali plány krychlových staveb, které jsme postavili. Různě jsme je otáčeli a diskutovali, jak se změní kresba plánu. Další aktivitou byla osová souměrnost. Jako osa nám posloužil provázek. Jeden z dvojice poskládal z kostiček obrazec a druhý měl tento obrazec udělat podle osové souměrnosti. Pak přišly na řadu geodesky – jsou to plastové destičky, na které se připevňují gumičky. Žáci měli za úkol vytvořit geometrická tělesa. Jedna žákyně dokonce vymyslela způsob, jak to udělat nejrychleji, tak se něco přiučila i paní učitelka. Jako poslední úkol bylo překvapení. Předešlé úkoly už žáci znali, ale poslední úkol dělali poprvé. Pomocí namočeného hrášku a párátek stavěli tělesa, postupně je spojovali do staveb. Bylo vidět, že je to moc bavilo. Při každé aktivitě museli opravdu zapojit myšlení, ale při „hře“ si toho vlastně vůbec nevšimli. Splnili jsme tak opakování a cíl hodiny -  žák objevuje sám díky svým zkušenostem. Můžete to zkusit také.

 

                                                                                                                                        Mgr. Šárka Končická