EXKURZE 5. TŘÍD: ENVICENTRUM PRO KRAJINU – VYSOKÉ POLE

EXKURZE 5. TŘÍD: ENVICENTRUM PRO KRAJINU – VYSOKÉ POLE

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se vydali žáci 5. ročníku do Vysokého Pole. V tamním envicentru byly pro chlapce a dívky připraveny 2 výukové programy.

V rámci programu “KAM S ODPADEM?“ jsme společně debatovali o vzniku odpadu a jeho dalším putování. Žáky zde zaujaly informace o době rozkladů jednotlivých materiálů v přírodě. Zahráli jsme si také pohybovou hru, při které bylo třeba využívat nabyté vědomosti. Druhý program “KDO TU BYL?“ se zaměřoval na stopování zvířat v krajině. Při aktivitách na tomto stanovišti třídy mluvily s místní pracovnicí o různých benefitech, které krajina Valašska nabízí. Do třídy jsme si zároveň přinesli sádrové odlitky stop veverky, divokého prasete, medvěda, vlka, rysa či srny.

Žáci si společně s třídními učiteli zároveň prohlédli okolní les a farmu. Nejvíce všechny zaujala domácí zvířata. Ta jsme mohli potkat téměř na každém kroku. V závěru pak jednotlivé skupinky čekala projížďka na koňském povoze.

Dozvěděli jsme se zajímavosti o tom, jak pobídnout koně ke zrychlení, jak reagují na okolní zvuky, jak vzniká koňský pot, jak probíhá jejich spolupráce aj. I díky pěknému počasí jsme si tuto exkurzi všichni užili.

Mgr. et Mgr. Martin Polách